Uslovi korišćenja

Kupovinom u našoj Internet prodavnici prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja mi primenjujemo. Internet prodavnica MAX SILVER Shop zadržava pravo da bez predhodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.